donderdag 7 april 2022

Thema 'Kot kot kedei, elke kip legt een ei '

     

De voorbije vier weken werkten we het thema: "Kot kot kedei, elke kip legt een eiuit in de klas.

We bezochten de kippen op de kinderboerderij om het thema te starten.

Uitkijkend naar de komst van de paashaas knutselden we volop aan een paasmandje. Wat hadden we veel werk: ballonnen lijmen met kranten, goed open wrijven, de binnenkant schilderen, … We knutselden ook paaseieren en een kip of kuiken.

Ook werd er flink gewerkt en veel gespeeld.

We zongen een lied "De kip was zo blij en legde toen een ei. Het ei brak open, wat kwam daar uit gekropen. Weet je wat het kuiken riep? Piep piep, piep piep!

Elke vrijdag had de juf eieren mee voor de kookactiviteit. We maakten een groot omelet en hardgekookte eieren. Daarna mochten we proeven. Mmm!

We deden ook proefjes, zo leerden we bv. dat een ei drijft in water met zout en zinkt in water.


                                                                            Lied


                                                                        Knutselen
                                                                     Koken: omelet
                                                            Koken: hardgekookt ei

                                        Proefje: ei drijven in water met zout, ei zinken in water                                                                        Vrij spel